Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Rada Powiatu (0)
        Skład Rady (1)
        Komisje (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego (1)
            Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (1)
            Komisja Społeczna, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych (1)
            Komisja Skarg, wniosków i petycji (1)
            Doraźna Komisja (0)
        Uchwały (0)
            Kadencja - lata 2002 - 2006 (0)
                I Sesja Rady Powiatu (1)
                II Sesja Rady Powiatu (1)
                III Sesja Rady Powiatu (1)
                IV Sesja Rady Powiatu (1)
                V Sesja Rady Powiatu (1)
                VI Sesja Rady Powiatu (1)
                VII Sesja Rady Powiatu (1)
                VIII Sesja Rady Powiatu (1)
                IX Sesja Rady Powiatu (1)
                X Sesja Rady Powiatu (1)
                XI Sesja Rady Powiatu (1)
                XII Sesja Rady Powiatu (1)
                XIII Sesja Rady Powiatu (1)
                XIV Sesja Rady Powiatu (1)
                XV Sesja Rady Powiatu (1)
                XVI Sesja Rady Pwoiatu (1)
                XVII Sesja Rady Powiatu (1)
                XVIII Sesja Rady Powiatu (1)
                XIX Sesja Rady Powiatu (1)
                XX Sesja Rady Powiatu (1)
                XXI Sesja Rady Powiatu (1)
                XXII Sesja Rady Powiatu (1)
                XXIII Sesja Rady Powiatu (1)
                XXIV Sesja Rady Powiatu (1)
                XXV Sesja Rady Powiatu (1)
                XXVI Sesja Rady Powiatu (1)
                XXVII Sesja Rady Powiatu (1)
                XXVIII Sesja Rady Powiatu (1)
                XXIX Sesja Rady Powiatu (1)
                XXX Sesja Rady Powiatu (1)
                XXXI Sesja Rady Powiatu (1)
                XXXII Sesja Rady Powiatu (1)
                XXXIII Sesja Rady Powiatu (1)
                XXXIV Sesja Rady Powiatu (1)
                XXXV Sesja Rady Powiatu (1)
                XXXVI Sesja Rady Powiatu (1)
                XXXVII Sesja Rady Powiatu (1)
            Kadencja - lata 2006 - 2010 (33)
            Kadencja - lata 2010 - 2014 (38)
            Kadencja - lata 2014 - 2018 (40)
            Kadencja - lata 2018 - 2023 (43)
        Protokoły (0)
            Kadencja - lata 2002 - 2006 (1)
            Kadencja - lata 2006 - 2010 (1)
            Kadencja - lata 2010 - 2014 (1)
            Kadencja - lata 2014 - 2018 (21)
            Kadencja - lata 2018 - 2023 (44)
            Projekt protokołu (0)
    Zarząd Powiatu (0)
        Skład Zarządu (1)
        Uchwały (0)
            Kadencja - lata 2002 - 2006 (100)
            Kadencja - lata 2006 - 2010 (93)
            Kadencja - lata 2010 - 2014 (98)
            Kadencja - lata 2014 - 2018 (83)
            Kadencja - lata 2018 - 2023 (108)
        Protokoły (0)
            Kadencja - lata 2002 - 2006 (1)
            Kadencja - lata 2006 - 2010 (1)
            Kadencja - lata 2010 - 2014 (1)
            Kadencja - lata 2014 - 2018 (1)
            Kadencja - lata 2018 - 2023 (1)
    Transmisja oraz nagrania obrad Sesji (1)
    Protokoły głosowań na Sesjach (0)
        Kadencja - lata 2018 - 2023 (43)
    Interpelacje i zapytania (9)
    Raport o stanie powiatu (4)

Powiat
    Charakterystyka ogólna (1)
    Statut (2)
    Plany rozwoju powiatu (2)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie (1)
        Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie (1)
        Zespół Szkół nr 1 w Działdowie (1)
        Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie (1)
        Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie (1)
        Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku (1)
        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Działdowie (1)
        Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie (1)
        Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie (1)
        Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie (1)
        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie (1)
        Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie (1)
        II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie (1)
    Budżet (0)
        Budżet - 2003 rok (15)
        Budżet - 2004 rok (17)
        Budżet - 2005 rok (18)
        Budżet - 2006 rok (16)
        Budżet - 2007 rok (15)
        Budżet - 2008 rok (11)
        Budżet - 2009 rok (15)
        Budżet - 2010 rok (10)
        Budżet - 2011 rok (0)
            Budżet (7)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (7)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (5)
        Budżet - 2012 rok (0)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (3)
        Budżet - 2013 rok (0)
            Budżet (9)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (6)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (3)
        Budżet - 2014 rok (0)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (2)
        Budżet - 2015 rok (0)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (2)
        Budżet - 2016 rok (0)
            Budżet (1)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (1)
        Budżet - 2017 rok (0)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (1)
        Budżet - 2018 rok (0)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (1)
        Budżet - 2019 rok (0)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (1)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
        Budżet 2020 rok (0)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (1)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
        Budżet 2021 rok (0)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (1)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
        Budżet 2022 rok (0)
            Sprawozdania, opinie i inne dokumenty (1)
            Budżet (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
    Wykaz majątku (3)
    Ochrona Środowiska (0)
        Programy i raporty (5)
        Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne (1)
            2019 rok (0)
            2020 rok (0)
            2021 rok (0)
            2022 rok (0)
        Pozwolenia zintegrowane (0)

Starostwo Powiatowe
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Struktura organizacyjna (19)
        Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Działdowie (2)
    Załatwianie spraw (0)
        Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (21)
        Wydział Geodezji (7)
        Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (6)
        Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji (28)
        Wydział Architektoniczno - Budowlany (12)
        Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (3)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami (11)
        Wydział Organizacji i Nadzoru (3)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
        Wydział Geodezji (2)
        Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (3)
        Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (1)
        Wydział Architektoniczno - Budowlany (1)
        Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji (1)
        Wydział Organizacji i Nadzoru (1)
    Kontrole (65)
    Statystyka zdawalności w OSK (8)
    Ochrona danych osobowych (2)
    Platforma zakupowa (1)
    Zapewnienie dostępności podmiotu publicznego (5)
    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (3)
    Działalność lobbingowa (2)

Oświadczenia
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Kadencja - lata 2014 - 2018 (4)
        Kadencja - lata 2018 - 2023 (5)

Informacje
    Wybory samorządowe 2006 (6)
    Wybory samorządowe 2010 (5)
    Wybory samorządowe 2014 (5)
    Wybory samorządowe 2018 (14)
    Rządowe Centrum Legislacji (1)
    Tabela zgłoszeń budowlanych (1)

Objaśnienia
    Niepublikowane w BIP (1)
    Instrukcje obsługi (1)
    Redakcja (1)

Organizacje pozarządowe
    Organizacje pozarządowe (11)

Ogłoszenia i przetargi
    Ogłoszenia i przetargi (49)
        Zarządzenie Starosty Działdowskiego w sprawie ustalenia procedur zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie (1)
        Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Działdowskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Działdowskiego (1)
        Cennik Starostwa Powiatowego w Działdowie ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego (1)
        Lista kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Działdowskiego (1)

Petycje
    Petycje (7)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (7)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij