Link do platformy zakupowej Starostwa Powiatowego w Działdowie:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/dzialdowo_starostwo