-  Rejestr wydanych decyzji do wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

-  Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

-  Rejestr zgłoszeń