Dyrektor
Magdalena Bartołd

Adres:
ul. Grunwaldzka 7
13-200 Działdowo

Nr tel.:
23 697 29 84

e-mail:
pbp.dzialdowo@gmail.com

strona www: www.pbpdzialdowo.pl