Elektroniczna Skrzynka Podawcza

znajduje się pod adresem https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP), zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminitracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1664).

Składanie wniosków

Po złożeniu elektronicznego wniosku do Starostwa Powiatowego w Działdowie, do osoby składającej wniosek zostanie wysłane urzędowe poświadczenie odbioru na wskazany wcześniej adres e-mail.

Osoby zarejestrowane mają możliwość na bieżąco sprawdzać stan zarejestrowanej sprawy.

Załączniki do wniosków

Akceptowane formaty plików:

- txt
- doc
- rtf
- xls
- pdf
- gif
- tif
- bmp
- jpg
- zip

Składanie elektronicznych dokumentów na nośnikach

Akceptowane typy nośników elektronicznych:

- pendrive
- CD-RW
- DVD-RW

Dokumenty elektroniczne doręczane do Starostwa Powiatowego zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane.