Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Działdowie
w ramach opracowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:
1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Zarejestruj się") - konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".

 

Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki KATALOG SPRAW i wyszukać Starostwo Powiatowe w Działdowie, wpisując miasto lub kod pocztowy.
Możemy też skorzystać z bezpośredniego linku formularza dla: Starostwa Powiatowego w Działdowie.


Adresy skrytki:
/starostwodz/SkrytkaESP
Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1.-Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2.-Akceptowalne formaty załączników to:
1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
2) XML, XLS, XLSX, ODS,
3) CSV,
4) TXT,
5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
6) PDF,
7) ZIP, RAR, TAR, GZ, 7Z.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 3,5 MB.