Uchwała Nr XXXVI/273/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 września 2006 roku
w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXXVI/274/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 września 2006 roku
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Działdowie

Uchwała Nr XXXVI/275/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 września 2006 roku
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie

Uchwała Nr XXXVI/276/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 września 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie

Uchwała Nr XXXVI/277/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 września 2006 roku
w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr XXXVI/278/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 września 2006 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI/279/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 września 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2006