Dyrektor:
Mirosława Ormanowska

Adres:
13-214 Uzdowo

Nr tel.
0-23 696 54 16