Dyrektor:
Zofia Zyborowicz

Adres:
ul. Chopina 6
13-200 Działdowo


Nr tel.
0-23 697 59 00

Strona www:
https://pupdzialdowo.sisco.info