Dyrektor:
Krzysztof Chyliński
Adres:
ul. Lidzbarska 31
13-200 Działdowo


Nr tel./fax
0-23 697 22 39

E-mail:
pzddzialdowo@home.pl

Strona www:
www.pzddzialdowo.home.pl