Uchwała Nr XXXII/249/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok

Uchwała Nr XXXII/250/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2006 roku

Uchwała Nr XXXII/251/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXII/252/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4

Uchwała Nr XXXII/253/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Uchwała Nr XXXII/254/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2006

Uchwała Nr XXXII/255/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie udziału w projekcie stypendialnym dla studentów w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2 ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXXII/256/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie podjęcia działań dotyczących rozbudowy infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko - mazurskim