Uchwała Nr XXX/237/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2005

Uchwała Nr XXX/238/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXX/239/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego

Uchwała Nr XXX/240/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXX/241/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie podjęcia współdziałania z Powiatem Nidzickim oraz Gminą Iłowo - Osada w sprawie wykonania i finansowania zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 N. Iłowo-Osada - Białuty - Napierki"

Uchwała Nr XXX/242/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXX/243/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie Przekształcenie zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej na długoterminową na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXX/244/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2005

Uchwała Nr XXX/245/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu powiatu na rok 2006 r.