Uchwała Nr XXIX/234/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 grudnia 2005 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4

Uchwała Nr XXIX/235/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 grudnia 2005 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2005 rok

Uchwała Nr XXIX/236/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 14 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2005