Uchwała Nr XXVIII/231/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 listopada 2005 roku
w sprawie zmian do Regulaminu "Stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Działdowskiego"

Uchwała Nr XXVIII/232/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 listopada 2005 roku
w sprawie wprowadzenia opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Działdowie

Uchwała Nr XXVIII/233/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 2 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2005