Uchwała Nr XXVI/205/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Powiatem Działdowskim a Gminą Płośnica

 

Uchwała Nr XXVI/206/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

 

Uchwała Nr XXVI/207/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Uchwała Nr XXVI/208/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Działdowskiego zleconej Uchwałą Nr XXIV/202/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną

 

Uchwała Nr XXVI/209/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Uchwała Nr XXVI/210/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych za środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Uchwała Nr XXVI/211/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2005 rok

 

Uchwała Nr XXVI/212/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie powierzenia obsługi bankowej Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr XXVI/213/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2005