Uchwała Nr XXIV/190/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok

 

Uchwała Nr XXIV/191/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie

 

Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły na podbudowie szkół ponadpodstawowych w Szkołę Policealną na podbudowie programowej szkół ponadgimnazjalnych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Gródkach

 

Uchwała Nr XXIV/193/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespoły Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie

 

Uchwała Nr XXIV/194/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół zawodowych w Iłowie

 

Uchwała Nr XXIV/195/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Szkołę Policealną, w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4

 

Uchwała Nr XXIV/196/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Żywienia i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w Policealną Szkołę na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie

 

Uchwała Nr XXIV/197/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Uchwała Nr XXIV/198/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego inwestycji Polskich Linii Kolejowych S.A. polegającej na przystosowaniu linii kolejowej nr 009 (E-65) Warszawa – Gdynia o zwiększonej prędkości pociągów na obszarze Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr XXIV/199/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2005

 

Uchwała Nr XXIV/200/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 

Uchwała Nr XXIV/201/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego

 

Uchwała Nr XXIV/202/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie przeprowadzenia kontroli przez komisję Rewizyjną