Uchwała Nr XXI/162/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego planowanych przez PKP zmian w rozkładach jazdy pociągów na trasie:

-           Działdowo – Brodnica – Działdowo

-           Działdowo – Warszawa – Działdowo

-           pociągu pośpiesznego „WARMIA” kursującego na trasie Olsztyn – Ostróda – Iława – Działdowo – Mława – Ciechanów – Warszawa – Kraków – Zakopane

 

Uchwała Nr XXI/163/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców naturalnych z ponoszenia opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

 

Uchwała Nr XXI/164/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Uchwała Nr XXI/165/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie nadania statutu dla trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Gródkach w zawodzie technik mechanik

 

Uchwała Nr XXI/166/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie nadania statutu dla trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Iłowie w zawodzie technik handlowiec

 

Uchwała Nr XXI/167/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie nadania statutu dla trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Malinowie w zawodzie technik rolnik

 

Uchwała Nr XXI/168/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Uchwała Nr XXI/169/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sposoby zagospodarowania działek Nr Nr: 83 i 307/1 po likwidowanym „Gospodarstwie Pomocniczym” Zespołu Szkół Rolniczych – CKP w Gródkach, stanowiącym własność Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr XXI/170/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2004

 

Uchwała Nr XXI/171/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej