Uchwała Nr XIX/147/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XIX/148/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Działdowskiego w jej składzie oraz ich wyboru

Uchwała Nr XIX/149/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XIX/150/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie odwołania delegata Rady Powiatu Działdowskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr XIX/151/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie przeniesienia środków PFRON między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2004 rok

Uchwała Nr XIX/152/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2004