Uchwała Nr XVII/123/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie stwierdzenia objęcia mandatu radnego

Uchwała Nr XVII/124/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, obowiązków zawodnika pobierającego stypendium oraz skutków ich niewykonywania

Uchwała Nr XVII/125/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom ponadgimnazjalnych szkół publicznych Powiatu Działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny młodzieży wiejskiej oraz sposobu podziału środków finansowych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XVII/126/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów studentom Powiatu Działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny studentów oraz sposobu podziału środków finansowych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XVII/127/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XVII/128/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2004 roku

Uchwała Nr XVII/129/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sposoby zagospodarowania nieruchomości po likwidowanym "Gospodarstwie Pomocniczym" Zespołu Szkół Rolniczych - CKP w Gródkach, stanowiącym własność Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XVII/130/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2004

Uchwała Nr XVII/131/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu na 2004 r.

Uchwała Nr XVII/132/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie

Uchwała Nr XVII/133/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XVII/134/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XVII/135/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu

Uchwała Nr XVII/136/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XVII/137/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XVII/138/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XVII/139/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Działdowskiego dl składu Powiatowej Rady Zatrudnienia