Uchwała Nr XIV/92/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 - 2007"

Uchwała Nr XIV/93/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003

Uchwała Nr XIV/94/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Ekoenergetycznej Powiatu Działdowskiego na lata 2004 - 2005

Uchwała Nr XIV/95/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie przekształcenia Liceum w zawodzie technik handlowiec na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

Uchwała Nr XIV/96/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie przekształcenia Technikum mechanicznego w zawodzie technik mechanik na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

Uchwała Nr XIV/97/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie przekształcenia Technikum zawodowego w zawodzie budowa maszyn na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

Uchwała Nr XIV/98/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie przekształcenia Technikum Rolniczego w zawodzie technik rolnik na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

Uchwała Nr XIV/99/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, zlokalizowanych w obrębie Gródki

Uchwała Nr XIV/100/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XIV/101/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

Uchwała Nr XIV/102/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego powołania Wyższej Szkoły Zawodowej w Województwie Warmińsko - Mazurskim

Uchwała Nr XIV/103/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie budżetu powiatu na rok 2004 r.

Uchwała Nr XIV/104/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu na 2004 r.

Uchwała Nr XIV/105/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych