Uchwała Nr XII/83/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 3 grudnia 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Warmińsko - Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" sp. z o.o. w Działdowie

Uchwała Nr XII/84/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 3 grudnia 2003 roku
w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2003 r.

Uchwała Nr XII/85/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 3 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/216/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XII/86/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 3 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003