Uchwała Nr X/75/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 października 2003 roku
w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczny Powiat Działdowski" zakresie przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym w Powiecie Działdowskim w latach 2003-2006

Uchwała Nr X/76/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 października 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr X/77/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 października 2003 roku
w sprawie określenia zasad nabycia przez Powiat Działdowski prawa własności działek wydzielonych pod poszerzenie drogi powiatowej

Uchwała Nr X/78/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 października 2003 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr X/79/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 października 2003 roku
w sprawie przeniesienia środków PFRON między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2003 r.

Uchwała Nr X/80/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 października 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003

Uchwała Nr X/81/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 października 2003 roku
w sprawie apelu do Ministra Sprawiedliwości dotyczącego wyłączenia Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Działdowie z obszaru Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Elblągu i włączenia do obszaru Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie