Uchwała Nr VII/57/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Rolniczych im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie w części dotyczącej nazwy

Uchwała Nr VII/58/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2003 roku

Uchwała Nr VII/59/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego potrzeb utrzymania Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Działdowie

Uchwała Nr VII/60/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr VII/61/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr VII/62/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr VII/63/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr VII/64/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr VII/65/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2003 roku

Uchwała Nr VII/66/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003