Uchwała Nr V/39/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2002

Uchwała Nr V/40/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2003

Uchwała Nr V/41/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr V/42/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku

Uchwała Nr V/43/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie

Uchwała Nr V/44/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski , w stosunku do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego