Uchwała Nr II/9/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2002

Uchwała Nr II/10/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr II/11/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr II/12/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr II/13/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr II/14/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Działdowskiego w jej składzie oraz ich wyboru

Uchwała Nr II/15/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącej Rady

Uchwała Nr II/16/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Działdowskiego