Dyrektor:
Wojciech Lipka

Adres:
ul. 11 Listopada 16
13-200 Działdowo

Nr tel.0-23 697 6251

E-mail:porpsych@hot.pl

Strona www: link do strony PPP w Działdowie

Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lidzbarku

Kierownik:
Danuta Bojanowska-Obłuda

Adres:
ul. Jeleńska 38
13-230 Lidzbark

Nr tel.
0-23 696 1269