Dyrektor:
Andrzej Wojciech Piątkowski

Adres:
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark

Nr tel./fax
0-23 696 1515

E-mail:
zslidzbark@vp.pl

Strona www: www.zslidzbark.edu.pl