Dyrektor:
Jacek Markiewicz

Adres:
ul. Leśna 10 a
13-240 Iłowo

Nr tel./fax
0-23 654 1011, 0-23 655 9019

E-mail:
zszilowo@mailbox.olsztyn.pl

Strona www:
www.zszilowo.edu.pl