1. Paweł Cieśliński - Przewodniczący Zarządu
2. Marian Brandt - Wicestarosta
3. Krzysztof Aurast - Członek Zarządu
4. Wiesław Cieślak - Członek Zarządu
5. Janusz Kaczmarek - Członek Zarządu