1.     Magdalena Anczykowska – Przewodnicząca Komisji

2.     Witold Ostrowski – Wiceprzewodniczący Komisji

3.     Krzysztof Aurast

4.     Wiesław Cieślak

5.      Janusz Kaczmarek

6.     Grażyna Kamińska

7.      Grzegorz Kaszubski