1. Elżbieta Węglewska - Przewodnicząca Komisji
2. Krzysztof Węglewski - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Marian Brandt
4. Piotr Olszewski
5. Witold Ostrowski
6. Jan Sokołowski
7. Michał Struzik