<>

1.        Dariusz Frejnik – Przewodniczący Komisji

2.        Roman Gąsiorowski - Wiceprzewodniczący Komisji

3.        Jarosław Gawenda

4.        Marian Janicki

5.        Paweł Mostowicz