Skład Rady Powiatu Działdowskiego VI Kadencji

1.        ANCZYKOWSKA Magdalena

2.        AURAST Krzysztof

3.        BRANDT Marian

4.        CIEŚLAK Wiesław

5.        GAWENDA Jarosław

6.        FREJNIK Dariusz

7.        GĄSIOROWSKI Roman

8.        JANICKI Marian

9.        KACZMAREK Janusz

10.     KAMIŃSKA Grażyna

11.     KASZUBSKI Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

12.     MOSTOWICZ Paweł

13.     OLSZEWSKI Piotr – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

14.     OSTROWSKI Witold

15.     RUTKOWSKI Paweł

16.     SOKOŁOWSKI Jan

17.     STRUZIK Michał – Przewodniczący Rady Powiatu

18.     WĘGLEWSKA Elżbieta

19.     WĘGLEWSKI   Krzysztof