Uchwała Nr 624/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego półrocza 2022 roku

Uchwała Nr 625/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2022

Uchwała Nr 626/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie pozbawienia w 2022 roku stypendium sportowego

Uchwała Nr 627/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie przyznania w 2022 roku stypendium sportowego osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr 628/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Zdrowo i zawodowo”