Uchwała Nr 397/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w powiecie nidzickim

 

Uchwała Nr 398/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Arturowi Żebrowskiemu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z obsługą i zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy wszystkimi działającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej operatorami sieci komórkowej a Powiatem Działdowskim

 

Uchwała Nr 399/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, w celach niezwiązanych z zapewnieniem telekomunikacji w budynkach znajdujących się na tych nieruchomościach

 

Uchwała Nr 400/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji w 2021 roku XIII Powiatowego Konkursu Astronomicznego „COPERNICUS”

 

Uchwała Nr 401/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia w 2021 roku Konkursu pn. „Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”

 

Uchwała Nr 402/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie porozumienia w ustaleniu zawodów, w których kształci Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie