Uchwała Nr XXIX/214/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych.

 

Uchwała Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2021-2022"

 

Uchwała Nr XXIX/216/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lała 2020 -2023

 

Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020

 

Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020

 

Uchwała Nr XXIX/219/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2021-2024

 

Uchwała Nr XXIX/220/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021