Uchwała Nr 302/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 września 2020 roku

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Jak kształcić zawodowo - to nowocześnie”

 

Uchwała Nr 303/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Hotelarze z klasą”

 

Uchwała Nr 304/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.