Uchwała Nr 284/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Uchwała Nr 285/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie

 

Uchwała Nr 286/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie

 

Uchwała Nr 287/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie

 

Uchwała Nr 288/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie do dokonywania czynności prawnych

 

Uchwała Nr 289/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Działdowskiego