Uchwała Nr 278/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica

 

Uchwała Nr 279/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień

 

Uchwała Nr 280/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

 

Uchwała Nr 281/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Uchwała Nr 282/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

 

Uchwała Nr 283/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie