Uchwała Nr 251/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019

Uchwała Nr 252/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w ramach programu mLegitymacja szkolna

Uchwała Nr 253/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie unieważnienia czynności odrzucenia oferty i uznania czynności wezwania za nieważną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”

Uchwała Nr 254/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Działdowskiego Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w roku 2019

Uchwała Nr 255/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2019

Uchwała Nr 256/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020

Uchwała Nr 257/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.