Uchwała Nr 246/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e- usług publicznych z dostawa niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”

 

Uchwała Nr 247/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie”

 

Uchwała Nr 248/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019

 

Uchwała Nr 249/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020

 

Uchwała Nr 250/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej