Uchwała Nr 245/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Napiwockiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie