Uchwała Nr 229/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia działalności niektórych placówek, działających na terenie powiatu działdowskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.