Uchwała Nr 219/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo

 

Uchwała Nr 220/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Działdowo

 

Uchwała Nr 221/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac realizowanych w ramach projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”

 

Uchwała Nr 222/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą” w Działdowie

 

Uchwała Nr 223/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2020 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

 

Uchwała Nr 224/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie unieważnienia w części otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2020

 

Uchwała Nr 225/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie organizacji XII Powiatowego Konkursu Astronomicznego „COPERNICUS”

 

Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

 

Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie upoważnienia Starosty Działdowskiego do dokonywania czynności prawnych

 

Uchwała Nr 228/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie pełnomocnictwa procesowego ogólnego