Uchwała Nr 188/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2020 roku

w sprawie wydania opinii w sprawie inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1361 N w miejscowości Gródki”

 

Uchwała Nr 189/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Działdowskiego Rocznego Planu pracy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie na 2020 rok

 

Uchwała Nr 190/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 stycznia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych