Uchwała Nr 182/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

 

Uchwała Nr 183/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu w roku 2020 z zakresu prowadzenia na terenie powiatu działdowskiego Świetlicy Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

 

Uchwała Nr 184/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Rozwijanie kompetencji priorytetem szkoły”

 

Uchwała Nr 185/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przygotowania inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego”

 

Uchwała Nr 186/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

 

Uchwała Nr 187/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie