Uchwała Nr 174/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku

o zmianie Uchwały Nr 158/2019 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Działdowskiego w roku 2019 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

 

Uchwała Nr 175/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica

 

Uchwała Nr 176/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej uczniów ZSTiO w Iłowie-Osadzie”

 

Uchwała Nr 177/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Cyfrowo i przyszłościowo”

 

Uchwała Nr 178/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Od stażu do sukcesu”

 

Uchwała Nr 179/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Rozwojowo i przyszłościowo”

 

Uchwała Nr 180/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów Technikum Nr 1 w Działdowie poprzez zagraniczne praktyki zawodowe”

 

Uchwała Nr 181/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru logo 100-lecia Powiatu Działdowskiego