Uchwała Nr 170/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 62/15 położonej w Gródkach gmina Płośnica

 

Uchwała Nr 171/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

 

Uchwała Nr 172/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019

 

Uchwała Nr 173/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w powiecie działdowskim