Uchwała Nr 165/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 - 2023

Uchwała Nr 166/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie projektu budżetu powiatu działdowskiego na 2020 r.

Uchwała Nr 167/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

Uchwała Nr 168/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania za okres 2017-2018 "Programu ochrony środowiska dla powiatu działdowskiego do 2020 r."

Uchwała Nr 169/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim", przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego