Uchwała Nr 164/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie