Uchwała Nr 160/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo-Osada

Uchwała Nr 161/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”

Uchwała Nr 162/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie: prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Uchwała Nr 163/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru prac na logo 100-lecia Powiatu Działdowskiego